ПРАВИЛА
користування послугою доступу до мережі Інтернет

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила користування послугою доступу до мережі Інтернет (далі — Правила) встановлюють порядок і умови підключення, доступу та користування Послугою та Додатковими послугами, що надаються Виконавцем, а також інші умови, що не обумовлені в Договорі на надання послуг з доступу до мережі Інтернет на умовах публічної оферти (далі — Договір).
Дані Правила становлять невід’ємну частину укладеного між Виконавцем та Замовником Договору і є обов’язковими для виконання обома Сторонами. Правила розташовані на сторінці https://adamant.ua/dokumenti-i-vidpovidi-na-zapitannja/

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Абонентська плата щомісячний фіксований платіж, який встановлює Виконавець для Замовника за доступ до телекомунікаційної мережі на постійній основі незалежно від факту споживання Замовником Послуг.

Аванс — попередня оплата Замовником Послуг, які будуть надані Виконавцем. Вноситься в поточному місяці як передоплата на наступний місяць.

Додаткове обладнання обладнання, яке належить Замовнику і знаходиться в його приміщенні, в якому вже зареєстровано обладнання Замовника, і яке для нормальної роботи (або функціонування) потребує додаткової реєстрації у телекомунікаційній мережі.

Додаткові послуги – перелік додаткових, необумовлених Тарифним планом (Пакетом) послуг, що надаються Виконавцем на замовлення Замовника, їх перелік та вартість визначена Прейскурантом, що розташований на веб-сайті за адресою: https://adamant.ua/domashni-merezhi-vid-kompaniyi-adamant/

Замовник фізична особа, яка використовує надані Виконавцем Послуги на умовах Договору та Правил, виключно для власних потреб і тільки в межах помешкання (квартири), що є його власністю, або яким він користується на законних підставах, без права передачі цих Послуг третім особам без відома та письмової згоди на це Виконавця.

Телекомунікаційна мережа — мережа передачі даних, яка використовується Виконавцем. Телекомунікаційна мережа є частиною всесвітньої інформаційної мережі, логічно пов’язаної єдиним адресним простором та базується на Internet-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Зона покриття Телекомунікаційної мережі — територія, на якій розміщена телекомунікаційна мережа  і в межах якої Виконавець може забезпечити надання Послуг.

Зона відповідальності Виконавця — ділянка фізичної лінії зв’язку, яка обмежена точкою підключення до обладнання Виконавця (портом комутатора) до поверхового щитка на поверсі житлового будинку, у якому знаходиться приміщення (квартира) Замовника.

Зона відповідальності Замовника — ділянка фізичної лінії зв’язку, яка обмежена точкою підключення від поверхового щитка (включно) на поверсі житлового будинку, у якому знаходиться приміщення (квартира) Замовника до обладнання Замовника.

Безпосереднє з’єднання (БЗ) – фізична або оптична кабельна лінія зв’язку від розміщеного в загальних приміщеннях житлового будинку обладнання Виконавця до розміщеного в помешканні (квартирі житлового будинку) обладнання Замовника (потрібна для організації цифрового каналу зв’язку). БЗ розділяється на дві зони відповідальності.

Особистий рахунок (ОР) – персональний рахунок, який Виконавець створює для Замовника в СВР і на якому ведеться кількісний та вартісний облік всіх наданих Замовнику Послуг/Додаткових послуг за Договором, а також відображається надходження платежів Замовника і їх витрачання на оплату замовлених Послуг/Додаткових послуг.

Особистий кабінет — призначено доступу Замовника до перегляду поточного стану Особистого рахунку через веб-інтерфейс.

MAC-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу Ethernet; призначається виробником мережевого інтерфейсу під час виробництва.

Місце надання Послуги — конкретно визначена Замовником адреса помешкання (квартира житлового будинку), яке є його власністю, або яким він користується на законних підставах, та за яким він бажає отримувати Послуги, виключно для власних потреб тільки в межах даного помешкання. Місце надання Послуг визначається Замовником особисто при реєстра-ції на веб-сайті за адресою https://adamant.ua/domashni-merezhi-vid-kompaniyi-adamant/

Норми користування Мережею — документ OFISP-008, прийнятий Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів. Документ наведений у Додатку № 1 до цих Правил. Оригінал документа знаходиться за адресою: http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html.

Оплата за Тарифним планом (Пакетом) — регулярний щомісячний платіж, який встановлює Виконавець для Замовника за використання Послуги протягом місяця відповідно до обраного Замовником Тарифного плану.

Прейскурант — документ, в якому наводиться перелік Тарифних планів (Пакетів) і Додаткових послуг, що надаються Виконавцем, їх опис та вартість. Прейскурант розташований на web-сайті за адресою: https://adamant.ua/domashni-merezhi-vid-kompaniyi-adamant/.

Договір про надання доступу до мережі Інтернет (Договір) — правочин про надання послуг доступу до мережі Інтернет, укладений між Виконавцем і Замовником на умовах публічної оферти, за яким Виконавець бере на себе обов’язки надавати Послуги Замовнику та який регулює взаємні відносини між сторонами у процесі надання та отримання Послуг.
Публічна оферта — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання доступу до мережі Інтернет, на умовах, що містяться в публічній оферті.

Обладнання Замовника – будь-яке обладнання, що знаходиться на стороні Замовника та у якому є MAC-адреса його мережевого інтерфейса і яке може взаємодіяти та ідентифікуватися з/в телекомунікаційною/ій мережею/і.

Мережеві реквізити – унікальний набір даних (скорочено УНД), необхідних для підключення до телекомунікаційної мережі, що ідентифікують Замовника апаратними та/або програмними засобами. УНД складається з імені користувача (login) та пароля (password).

Система виставлення рахунків (СВР) — автоматизована система за допомогою якої здійснюється облік, обробка та виставлення рахунків.

Рахунок — розрахунковий документ, в якому вказана сума платежу за Послугу та / або Додаткові послуги, на підставі якого Замовник здійснює платежі за Послугу та / або Додаткові послуги.

Тарифний план (Пакет) — сукупність пропозицій (технічних та вартісних характеристик), запропонованих Замовнику Виконавцем, які визначають вартість, умови та обсяг надання Послуги.

Тарифний план розташований на веб-сайті за адресою: https://adamant.ua/domashni-merezhi-vid-kompaniyi-adamant/.

Доступ до українських ресурсів мережі Iнтернет — доступ, який Виконавець забезпечує до ресурсів телекомунікаційної мережі та до інших ресурсів за паритетними доступами і за допомогою точок обміну трафіком.

Доступ до світових ресурсів – доступ, який Виконавець забезпечує до ресурсів зовнішньої всесвітньої мережі Інтернет.

Технічні умови — комплекс оперативно-технічних заходів, які необхідно провести, щоб забезпечити технічну можливість підключення Замовника до Послуги.

Забезпечення організаційної можливості надання Послуги — підтверджене згодою Замовника (акцепт Договору) розміщення в загальних (допоміжних) приміщеннях житлового будинку, в якому знаходиться його помешкання (квартира) технічних засобів телекомунікацій, їх подальша експлуатація та технічне обслуговування з метою забезпечення Виконавцем організації БЗ, підключення обладнання Замовника, а також безперервного та якісного надання Послуги.
Технічне обслуговування — комплекс заходів, які постійно проводяться Виконавцем (або третіми особами), щодо забезпечення робочого стану телекомунікаційної мережі.

Послуга — послуга з доступу до мережі Інтернет з використанням технології Ethernet, що надається Виконавцем.

Штатне підключення до Послуги — роботи з первинного підключення до телекомунікаційної мережі та до Послуги, що включають:

 • прокладення кабелю безпосередньо до приміщення (квартири) Замовника за умови забезпечення організаційної можливості;
 • надання Замовнику кабелю довжиною до 20 м для самостійного прокладеня всередині приміщення (квартири) до обладнання Замовника;
 • підключення БЗ Замовника до телекомунікаційної мережі;
 • підключення мережевої карти до обладнання і до БЗ Замовника (за умови відсутності спочатку вбудованої в обладнання мережевої карти);
 • надання Мережевих реквізитів, необхідних для забезпечення споживання Послуги.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

I. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Для підключення Замовника до Послуги необхідне виконання всіх нижче перерахованих Технічних та організаційних умов:

1.1 Місце надання Послуги має знаходитися в Зоні покриття телекомунікаційної мережі;
1.2. Забезпечення Замовником, шляхом укладення Договору, організаційної можливості надання Послуг Виконавцем;

1.3. Проведення Виконавцем, за умов забезпечення Замовником організаційної можливості надання Послуг, робіт щодо організації БЗ (в т.ч. активації порту мережевого обладнання Виконавця) та підключення обладнання Замовника;

1.4. Замовнику необхідно мати мережевий пристрій, який:

 • обладнаний інтерфейсом стандарту Ethernet 10/100/1000 BaseTX з унікальною мережевою MAC-адресою (у разі збігу MAC-адреси Замовника з MAC-адресою раніше підключеного ін-шого Замовника, Замовник зобов’язується замінити обладнання);

працює під управлінням операційної системи, в якій реалізовано в повному обсязі сі-мейство протоколів TCP / IP і підтримується отримання IP-адрес за протоколом DHCP в повній відповідності з документом RFC2131.

II. КОМУ НАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА

2.1 Виконавець надає Послугу тільки Замовнику.

2.2 Надання Послуги здійснюється тільки в помешканні (квартирі житлового будинку), яке є його власністю, або яким він користується на законних підставах та:

 • тільки для використання в особистих цілях, що виключають можливість перепродажу Послуги;
 • без права передачі третім особам.

III. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПОСЛУГИ

3.1 Замовнику надається доступ з його обладнання  до телекомунікаційної мережі і до її стандартних сервісів (електронної пошти, web та ін.), а через неї — до інформаційних ресурсів Інтернет.
3.2 Технологія надання Послуги являє собою постійне IP-з’єднання з маршрутизатором Вико-навця по телекомунікаційній мережі з виділенням IP-адреси з діапазону, виданого Виконавцю RIR-ом.

3.3 Замовнику надається доступ до українських та до світових ресурсів мережі Інтернет на умовах обраного Замовником Тарифного плану (Пакету).

3.4 Отримання Замовником доступу до українських та до світових ресурсів не гарантовано і визначається наявністю (у момент сеансу зв’язку) вільних ресурсів та працездатності віддаленого сервера.

IV. ПОРЯДОК ПЕРВИННОГО (ШТАТНОГО) ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ

4.1 За відсутності Технічних  умов підключення до Послуги, Виконавець інформує Замовника про необхідні заходи, які повинні бути проведені Виконавцем за власний рахунок або за рахунок Замовника, щоб створити Технічні  умови для підключення до Послуги. За  наявності згоди Замовника щодо оплати заходів зі створення Технічних умов підключення до Послуги, Виконавець:

 • погоджує із Замовником кошторис витрат на заходи зі створення Технічних умов підключення до Послуги;
 • виставляє Рахунки на оплату Замовником кошторису заходів зі створення Технічних умов (обладнання, матеріали, робота).

4.2 За наявності Технічних умов підключення до Послуги, Виконавець:

 • приймає від Замовника заповнену заявку на підключення згідно з обраним Замовником Тарифним планом (Пакетом) через форму, розташовану на веб-сайті https://adamant.ua/domashni-merezhi-vid-kompaniyi-adamant/ або письмово — шляхом звернення в центр обслуговування абонентів;
 • виставляє Рахунок на оплату обраного Замовником Тарифного плану (Пакету);
 • погоджує з Замовником дату та час підключення до Послуги.

4.3 Підключення/налаштування обладнання Замовника до Послуги проводиться уповноваженими особами Виконавця за наявності заповненої й підписаної Замовником заявки. При підключенні до Послуги Замовник зобов’язаний підписати наряд на виконання робіт з підключення/налаштування обладнання Замовника.

4.4 Послуга надається у відповідності з діючими Тарифними планами (Пакетами) та умовами, опублікованими на веб-сайті за електронною адресою: https://adamant.ua/domashni-merezhi-vid-kompaniyi-adamant/, після здійснення Замовником попередньої оплати за Послугу та отримання відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату.

4.5 Виконавець має право без узгодження із Замовником залучати третіх осіб (юридичних або фізичних) для виконання робіт з підключення до Послуги.

V. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1 Послуга полягає в забезпеченні Виконавцем доступу Замовника до телекомунікаційної мережі, українських та світо-вих ресурсів мережі Інтернет. Правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет встановлюють тільки власники цих ресурсів. Вся відповідальність і ризики, пов’язані з використанням інформації, продуктів і послуг, отриманих через Послугу або за допомогою Послуги, покладаються на Замовника.

5.2 Послуга надається в тому вигляді, в якому вона доступна на момент її надання.
5.3 Надання Послуги гарантується тільки при наявності достатньої кількості коштів на ОР Замовника для її отримання.

5.4 Замовник може мати кілька одиниць обладнання. У випадку технічної необхідності на кожне додаткове обладнання Замовник повинен  зафіксувати МАС-адреси додаткового обладнання (але не більше чотирьох одиниць). Різне обладнання Замовника не може використовуватися ним одночасно.

5.5 При підключенні Замовника до Послуги Виконавець надає Замовнику:

 • одну IP-адресу за протоколом DHCP;
 • електронну поштову адресу в домені home.adamant.ua;
 • 50 МБ дискового простору на сервері електронної пошти;
 • місце під персональну веб-сторінку розміром 50 МБ (надається за письмовою заявою Замовника).

5.6 Виконавець видає Замовнику Мережеві реквізити для роботи з електронною поштою — адреси серверів вхідної та вихідної пошти, ім’я користувача і пароль. Зазначені реквізити надсилаються Замовнику електронною поштою (на електронну адресу, вказану Замовником у заявці на підключення), або видаються в центрі обслуговування абонентів Виконавця за адресою: м. Київ, вул.Харківське шосе, 51-А.

5.7 Замовник у всіх режимах роботи є ініціатором зв’язку з телекомунікаційною мережею.
5.8 Час доби і тривалість роботи Замовника, що використовує Послугу, в телекомунікаційній мережі не обмежені.

5.9 Послуга надається виключно для використання в особистих цілях. Таке використання не повинно розуміти як деякі види діяльності, які включають в себе наступні дії, але не обмежуються ними:

 • використання Послуги з метою отримання прибутку (надання Послуги третім особам (перепродажу));
 • використання Послуги з метою побудови підмереж;
 • використання Послуги з метою розміщення FTP-серверів, web-ресурсів;
 • використання каналів зв’язку Виконавця для забезпечення проходження вихідного трафіку від інших Виконавців та мереж зв’язку; відправку, публікацію, передачу, відтворення і розповсюдження будь-яким способом за допомогою Послуги програмного забезпечення або інших матеріалів, повністю або частково, захищених авторськими або іншими правами, без дозволу власника;
 • передачу комп’ютерам або обладнанню мережі Інтернет безглуздої або непотрібної інформації (участь в БОТ-мережах), що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки пов’язності мереж і доступності окремих її елементів.
 • розповсюдження (навмисне або ненавмисне) незапрошенних електронних повідомлень (СПАМа);
 • розповсюдження (навмисне або ненавмисне) інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп’ютерні «віруси»;

При порушенні перерахованих вище вимог Виконавець залишає за собою право у встановле-ному порядку призупинити, припинити або змінити Послугу, попередньо повідомивши про це Замовника у встановленому порядку.

5.10 Офіційні повідомлення Виконавця для Замовників здійснюються шляхом розміщення їх на web-сайті https://adamant.ua/novini-kompanii-adamant-kiiv-ukraina/ та/або шляхом розсилки електронною поштою (на e-mail Замовника в домені home.adamant.ua).

5.11 Виконавець має право припиняти надання Послуги на час проведення планово-профілактичних робіт в телекомунікаційній мережі. Виконавець у встановленому порядку інформує Замовника на web-сайті https://adamant.ua/novini-kompanii-adamant-kiiv-ukraina/, електронною поштою, на e-mail Замовника в домені home.adamant.ua, про дату, час та тривалість призупинення надання Послуги.

5.12 Замовник має право замовити Додаткові послуги або відмовитися від них. Замовлення Додаткових послуг здійснюється на підставі відправленої Замовником з електронної адреси в домені home.adamant.ua, (допускається варіант передачі заяви факсом або електронною поштою з обов’язковим підписом Замовника).

5.13 У разі, якщо Замовник відключений від Послуги більше 1 (одного) місяця, (відключений за несплату), але має бажання далі користуватися Послугою, Виконавець направляє йому листа про наявність у нього заборгованості та про необхідність її погашення, в т.ч. з мож-ливістю розстрочення погашення відповідної заборгованості. У такому випадку із  Замовни-ком письмово укладається Додаткова угода до Договору про погашення існуючої заборгованості в розстрочку протягом 3-х (трьох) місяців з моменту підписання зазначеної Додаткової угоди.

5.14 Якщо Замовник відмовився від наданої йому розстрочки погашення заборгованості, Ви-конавець має право стягнути всю суму заборгованості в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.15 При відмові Замовника від Послуги та розірвання Договору Виконавець знищує вміст поштової скриньки Замовника і видаляє його мережеві реквізити (електронну адресу в домені home.adamant.ua та ін.), іншу інформацію про Замовника з бази даних Виконавця та відключає Замовника від обладнання телекомунікаційної мережі.

5.16 Виконавець не несе відповідальності за будь-які наслідки, збитки, в тому числі й упущену вигоду, які можуть виникнути в результаті такого видалення і відключення.

VІ. ПРАВИЛА ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГИ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОСОБИСТОГО РАХУНКУ

6.1 На підставі укладеного Договору Виконавець реєструє Замовника в СВР, тобто, відкриває Замовнику персональний ОР, номер якого унікальний.

6.2 На ОР Замовника ведеться кількісний і вартісний облік наданих Виконавцем Послуг та Додаткових послуг.

6.3 Облік споживання Додаткових послуг здійснюється СВР на підставі даних про виконані наряди та отриманих Заяв Замовника.

6.4 Замовник може призупинити Послугу, подавши письмову заяву Виконавцю (допускається варіант передачі заяви по телефону або електронною поштою з обов’язковим підписом Замовника). Допустимий мінімальний термін призупинення Послуги становить 1 місяць, максимальний термін призупинення По-слуги становить 5 місяців. У зазначений період призупинення Послуги проводяться нараху-вання лише за підтримку функціонування БЗ  (резервування порту).

6.5 Тарифний план (Пакет) Замовник може змінити тільки один раз на місяць і лише за наявності на ОР Замовника грошових коштів, достатніх для оплати новообраного Тарифного плану (Пакету). Для зміни Тарифного плану (Пакету) Замовник до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому плануються зміни і вносить оплату за новообраний Тарифний план (Пакет).

VIІ. ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

7.1 Всі дії по запитах Замовника, які передбачають додаткову оплату згідно з Прейскурантом, Виконавець проводить на підставі поданої Замовником заявки. Всі види Додаткових послуг вказані в чинному Прейскуранті.

7.2 Правила надання Додаткової послуги «Виїзд технічного фахівця»:

7.2.1 виїзд технічного фахівця для усунення несправностей здійснюється у строки, погоджені сторонами, після надходження до центру обслуговування абонентів Виконавця звернення Замовника щодо виникнення технічної несправності. Виїзд технічного фахівця для усунення несправностей здійснюється тільки після проведення Виконавцем перевірки наявності/ відсутності у Замовника доступу до Послуги і тільки у разі неможливості усунення технічної несправності без виїзду технічного фахівця;

7.2.2 при проведенні технічним фахівцем робіт, спрямованих на виявлення несправностей, складається наряд зі списком виявлених несправностей і проведених на підставі даної перевірки робіт, з підписами технічного фахівця та Замовника;

7.2.3 у разі виявлення несправностей у Зоні відповідальності Виконавця, виклик технічного фахівця, а також проведені ним роботи з усунення виявлених несправностей, Замовником не оплачуються;

7.2.4 у разі помилкового виклику технічного фахівця, а також проведення робіт з усунення несправностей у Зоні відповідальності Замовника, виклик технічного фахівця, а також проведені ним роботи з усунення виявлених несправностей, оплачуються Замовником згідно з чинним Прейскурантом на підставі Рахунку на оплату наданої Виконавцем Додаткової послуги. У разі ненадходження оплати протягом 7 робочих днів на ОР Замовника, з ОР Замовника Виконавцем самостійно проводиться списання грошових коштів згідно з Прейскурантом. Якщо після даного списання баланс ОР приймає від’ємне значення, зобов’язання Замовника вважається невиконаним, на підставі чого доступ до Послуги може бути призупинений до моменту надходження оплати на ОР Замовника.

7.3 Правила реєстрації додаткового обладнання Замовника:

7.3.1 для реєстрації додаткового обладнання в телекомунікаційній мережі необхідно повідомити MAC-адресу обладнання, звернувшись за телефоном (044) 247-44-11;

7.3.2 Додаткове обладнання повинно відповідати наступним технічним вимогам (тут і далі, порт, який включено до обладнання телекомунікаційної мережі, називається зовнішній порт (ЗП)):

 • на ЗП відсутній або виключений DHCP-сервер, не допускається проходження відповідей DHCP-сервера в телекомунікаційну мережу (якщо він присутній в мережі Замовника);
 • на ЗП відсутній або вимкнено ARP proxy, не допускаються пакети типу arp reply для IP-адрес, не зареєстрованих за даним обладнанням;
 • ЗП динамічно отримує IP-адресу від сервера телекомунікаційної мережі і періодично його оновлює відповідно до вимог протоколу DHCP;
 • на ЗП допускається використання тільки тих IP-адрес, що отримані від сервера телекомунікаційної мережі для даного порту, на ЗП не допускається трафік з адресами внутрішньої мережі Замовника (у разі її наявності);
 • технічно заборонено несанкціоноване підключення до обладнання Замовника, у разі наявності WiFi на обладнанні Замовника, доступ до мережі WiFi захищений паролем з механізмом шифрування WPA/WPA2 (механізм WPE заборонений, оскільки не є криптостійким);

7.3.3 у випадку, якщо Замовник не може самостійно здійснити налаштування свого додаткового обладнання він може замовити у Виконавця Додаткову послугу з налаштування такого обладнання  згідно з чинним Прейскурантом;

7.3.4 у випадку виявлення Виконавцем порушення Замовником вищевказаних технічних вимог, які призвели до пошкодження телекомунікаційної мережі (або збою у її роботі), Виконавець має право ініціювати розірвання Договору, припинення надання Послуг та вимагати відшкодування Замовником завданих збитків відповідно до чинного законодавства.

7.4 Правила надання Додаткової послуги «Абонемент»:

7.4.1 Додаткова послуга «Абонемент» надається для Замовників, що використовують «Безлімітні» Тарифні плани (Пакети);

7.4.2 При оплаті Додаткової послуги «Абонемент» на 6 місяців Замовник отримує бонус і на ОР Замовника вноситься сума, що дорівнює вартості Послуги за 7 місяців. При оплаті Додаткової послуги «Абонемент» на 8 місяців Замовник отримує бонус і на ОР Замовника вноситься сума, що дорівнює вартості Послуги за 10 місяців.При оплаті Додаткової послуги «Абонемент» на 12 місяців Замовник отримує бонус і на ОР Замовника вноситься сума, що дорівнює вартості Послуги за 15 місяців.
Кошти, внесені в якості бонусу, Замовник може витратити як для оплати абонентської плати, так і для замовлення Додаткових послуг;

7.4.3 При зміні Тарифного плану (Пакету) на Тарифний план (Пакет) з меншою абонентською платою бонуси анулюються.
При зміні Тарифного плану (Пакету) на Тарифний план (Пакет) з більшою абонентською платою Замовнику необхідно доплатити різницю між вартістю Тарифних планів (Пакетів), при цьому, перерахунок суми бонусу не проводиться. (Приклад: Замовник, при виборі Послуги на 12 місяців, використовував Тарифний план (Пакет) «Unlim 100», після цього змінює Тарифний план (Пакет) на «Unlim 130», зміни в суму бонусу, яка дорівнює 300,00 грн., не вносяться.);

7.4.4. нарахування бонусів відбувається через місяць після замовлення та оплати Додаткової послуги «Абонемент». Бонуси не можуть бути передані іншій особі;

7.4.5. повторне використання Додаткової послуги «Абонемент» можливе тільки після закінчення терміну дії оплаченої Додаткової послуги«Абонемент».

VІII. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ І ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

8.1 Всі платежі від Замовників приймаються тільки в національній валюті України. Перераховані Замовником платежі Виконавець вносить на його ОР на підставі платіжних документів, отриманих від банківських установ.

8.2 Кожного 01 числа поточного місяця з ОР одночасно списуються щомісячні платежі за всі Послуги, на які підписаний Замовник. Виконавець призупиняє надання Послуг у випадку утворення від’ємного розміру балансу ОР Замовника до моменту належного поповнення ОР Замовника (погашення заборгованності та/або внесення абонентської плати за поточний розрахунковий період).

8.3 Оплата за Послуги, Додаткові послуги проводиться відповідно до Прейскуранту, чинного у розрахунковому періоді.

8.4 Виконавець має право вносити зміни до Прейскуранту з обов’язковим повідомленням Замовника про заплановані зміни не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до запланованої дати вступу таких змін в дію. Інформування Замовника про зміни в Прейскуранті Виконавець проводить:

8.5 Перша оплата за Послугу проводиться Замовником платежом з дня підключення (надання) до кінця місяця, згідно з обраним Замовником Тарифним планом (Пакетом).

8.6 Поповнення ОР Замовника:

8.6.1 Рахунок на передоплату Тарифного плану (Пакету) доставляється: на електронну адресу Замовника, зареєстровану в домені home.adamant.ua, або за допомогою служби кур’єрської доставки до 15-го числа поточного місяця (включно). Виконавець не гарантує доставку Рахунка за наявності кодового замка (домофону) на дверях під’їзду, консьєржа, який перешкоджає доставленню Рахунків, пошкодженої поштової скриньки або скриньки, в якій відсутні отвори для доставки кореспонденції;

8.6.2 Рахунок повинен бути сплачений шляхом оплати через установу банку на розрахунковий рахунок Виконавця, або через платіжний термінал / платіжну систему. (Перелік доступних способів вказаний на сайті: adamant.ua). Оплата повинна бути зарахована на ОР Замовника до закінчення останнього робочого дня поточного місяця.

* У зв’язку з тим, що при проходженні платежів через каси банківських установ виникають затримки від 3 і більше днів, Виконавець рекомендує Замовникам сплачувати рахунки до 20-го числа місяця для того, щоб інформація про платіж була відображена на ОР Замовника до початку розрахункового періоду (до 1-го числа наступного місяця);

8.6.3 у разі, якщо Рахунок не доставлений в зазначені терміни, Замовник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для отримання та своєчасної сплати Рахунку. Неотримання Замовником Рахунку (несвоєчасне його отримання) не є підставою для неоплати або затримки оплати Послуг Виконавця;

8.6.4. при необхідності внесення позачергової оплати Замовник може сформувати Рахунок самостійно, використовуючи Особистий кабінет або отримати необхідний Рахунок безпосередньо у Виконавця.

8.7 Платежі за Додаткові послуги здійснюються Замовником через банківську установу на розрахунковий рахунок, вказаний в Рахунку, або через платіжний термінал / платіжну систему.

8.8 При оплаті за Послугу з використанням бланків банківської установи Замовник зобов’язаний обов’язково зазначити у графі «ПІБ» прізвище ім’я та по-батькові, в графі «призначення платежу» свій ідентифікаційний код, номер Рахунку, згідно з яким проводиться оплата, адреса надання Послуги і місяць, за який проводиться оплата. У випадку недотримання вищезазначених вимог Виконавець не несе відповідальності за незарахування або несвоєчасне зарахування перерахованих Замовником коштів на його ОР.

8.9 У разі призупинення Виконавцем Послуги у зв’язку з порушенням Замовником Договору або даних Правил грошові кошти, списані з Особового рахунку Замовника до моменту призупинення Послуги, не повертаються і не компенсуються.

8.10 Інформування Замовника по електронній пошті про стан ОР:
якщо станом на 25 число поточного місяця згідно з виставленим Виконавцем Рахунком від Замовника не надійшла передоплата за Послугу в наступному місяці (коштів на ОР Замовника недостатньо для використання Послуги у наступному місяці), на електронну поштову скриньку Замовника щоденно надсилається повідомлення про необхідність здійснення оплати. Якщо оплата була проведена Замовником, але з якихось причин вона не зарахована на ОР Замовника, він зобов’язаний надати Виконавцю підтвердження оплати (копію платіжних документів).

8.11. Якщо Замовник в силу різних обставин здійснив оплату після 25-го числа поточного місяця, і станом на 01 число наступного місяця оплата від нього не надійшла на ОР, він може скористатися Додатковою послугою «Кредит довіри», яка являє собою пільговий час для погашення боргу. Термін, на який може бути надана зазначена Додаткова послуга, — до 7 календарних днів (168 годин) з моменту її активації.

8.12. Активувати Додаткову послугу «Кредит довіри» Замовник може будь-яким зручним для нього способом:

 • звернувшись за телефоном в центр обслуговування абонентів Виконавця;
 • відправивши заявку на електронну адресу hnet-credit@adamant.ua.

8.12.1 При оформленні запиту на Додаткову послугу «Кредит довіри» Замовник в обов’язковому порядку повинен вказати наступні дані:

 • ПІБ, ідентифікаційний код;
 • контактний номер телефону;
 • дату і номер Рахунку, суму кредиту;
 • реквізити платежу: дату і час проведення платежу банком, банк і номер відділення банку, № квитанції, ПІБ касира, який провів платіж;

8.12.2 після цього інформація про кредит вноситься в базу даних, і Замовник отримує доступ до телекомунікаційної мережі;

8.12.3 у разі непогашення кредиту протягом 7 (семи) календарних днів (168 годин) доступ до телекомунікаційної мережі для даного Замовника блокується. Для відновлення надання доступу до мережі Інтернет Замовник повинен надати в центр обслуговування абонентів Виконавця копію квитанції, що підтверджує здійснення оплати за Послугу;

8.12.4 якщо Замовник не погашає кредит протягом 7 (семи) календарних днів (168 годин) або це не підтверджується копією квитанції, він втрачає можливість користуватися даною Додатковою послугою протягом 3 місяців.

8.13 Замовник зобов’язаний стежити за станом свого ОР, регулярно повідомлення, отримані на свою електронну поштову скриньку в домені home.adamant.ua, своєчасно сплачувати Рахунки, за необхідності надавати підтвердження оплати і не допускати появи негативного балансу на своєму ОР.

8.14 Замовник зобов’язаний у місячний термін сповіщати Виконавця про зміну своїх реквізитів та/або контактних даних з моменту виникнення таких змін.

IX. ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗАПИТАМИ ЗАМОВНИКІВ

9.1 Інформацію про порядок надання Послуги, Додаткових послуг і про чинний Прейскурант Замовник може отримати на сайті https://adamant.ua/domashni-merezhi-vid-kompaniyi-adamant/, по телефону  (044) 247-44-11, або безпосередньо в центрі обслуговування абонентів Виконавця за адресою: вул. Харківське шосе, 51-А.

9.2 З питань якості наданих Послуг, Додаткових послуг, обслуговування, надання технічних консультацій та отримання  адміністративних довідок Замовник може звернутися до Виконавця одним із способів:

 • зателефонувавши або завітавши до центру обслуговування абонентів Виконавця;
 • відіславши поштове відправлення (повідомлення) за адресою: вул. Харківське шосе, 51-А, м. Київ, 02096;

9.3 З питань надання Додаткових послуг, виставлених Рахунків та отримання адміністративних довідок Замовник може звернутися до Виконавця по електронній пошті hnet@adamant.ua. Запит Замовника обробляється за умови наявності в листі даних для ідентифікації Замовника: номер договору, ПІБ, адреса надання Послуги. Виконавець може уточнювати термін обробки запиту, повідомивши про це Замовника, залежно від складності запиту.

9.4 З питань зміни MAC-адреси обладнання Замовник звертається до Виконавця шляхом подачі заявки на зміну MAC-адреси обладнання, в якій Замовник повинен надати наступну інформацію:

 • дані для ідентифікації Замовника: номер Договору або ID, ПІБ, адреса надання Послуги;
 • нову MAC-адресу;
 • причина зміни MAC-адреси;
 • обладнання, MAC-адреса якого знімається.

Заявка обробляється протягом 1 (однієї) години з моменту надходження.

9.5 Всі дії Виконавця за заявками Замовника, які передбачають додаткову оплату згідно з Прейскурантом, а також зміни в оплаті Послуги, Виконавець проводить на підставі поданої Замовником через сайт Виконавця відповідної заповненої форми. Наприклад, до таких дій належать:

 • відмова від Послуги;
 • запит на тимчасове призупинення Послуги;
 • запит на зміну Тарифного плану (Пакету);
 • замовлення Додаткових послуг;
 • відмова від замовлених Додаткових послуг;
 • зміна MAC-адреси.

9.6 Для надання перерахованих в п.9.3 і п.9.4 Послуг, Виконавець може затребувати додаткову інформацію для ідентифікації Замовника.

X. ОБМЕЖЕННЯ У НАДАННІ ПОСЛУГИ

10.1 Виконавець має право у встановленому порядку припинити надання Послуги Замовнику (шляхом відключення Замовника від Послуги) в наступних випадках:

a) Замовник використовує мережу Інтернет для поширення протиправної інформації, яка: ображає честь та людську гідність та/або має порнографічний характер, та /або містить пропаганду насильства, екстремізму, сепаратизму, тероризму, заклики до насильницької зміни конституційного ладу, меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, є дискримінаційною, розпалює міжнаціональну та релігійну ворожнечу та/або яка не відповідає вимогам ст. 2 Закону України “Про захист суспільної моралі”;

в) Замовник порушує Норми користування Мережею;

г) Замовник порушує авторські права на інформацію, представлену в мережі Інтернет;

д) Замовник навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння збитку;

е) Замовник викритий у здійсненні дій з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Виконавця або інших дій, які можуть спричинити за собою збої у їх роботі;

ж) Замовник здійснив приєднання до обладнання Виконавця без узгодження з Виконавцем та відповідної реєстрації додаткового обладнання;

з) Замовник використовує Послугу з метою побудови підмереж;

і) Замовник використовує Послугу з метою розміщення FTP-серверів, web-ресурсів;

й) Замовник використовує канали зв’язку Виконавця для забезпечення проходження трафіку від інших Виконавців мереж зв’язку;

к) Замовник публікує або передає інформацію або програмне забезпечення, яке містить у собі комп’ютерні «віруси» або здатне порушити нормальну роботу обладнання інших Замовників;

л) Замовник розповсюджує (навмисно або ненавмисно) незапрошенні електронні повідомлення (СПАМ);

м) Замовник використовує Послугу з метою отримання прибутку (надання Послуги третім особам (перепродажу);

н) Замовник порушив умови Договору або дані Правила.

XІ. ВІДНОВЛЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ПОСЛУГИ

11.1 Повторне підключення Замовника до Послуги після його відключення з причини, зазначених в п.10.1 даних Правил, Виконавець здійснює тільки за наявності технічної можливості і після того, як Замовник оплатив вартість повторного підключення до телекомунікаційної мережі, якщо це передбачає діючий Прейскурант, і здійснив оплату у розмірі вартості обраного Тарифного плану (Пакету). Виконавець гарантує відновлення надання Послуги протягом 3 (трьох) робочих днів після надходження Виконавцю підтвердження всіх зазначених оплат, проведених Замовником, і протягом 7 робочих днів при необхідності повторного підключення БЗ Замовника.

11.2 З метою виявлення обставин, визначених п. 10.1 даних Правил (ступінь причетності Замовника, наявність (відсутність) умисного наміру в діях Замовника, величина заподіяного збитку та інших обставин), Виконавець може провести внутрішнє службове розслідування. Рішення про повторне підключення Замовника до Послуги після відключення його з причин, зазначених у п. 10.1 даних Правил, Виконавець приймає тільки після усунення вказаних обставин Замовником та отримання результатів службового розслідування, до якого Виконавець може залучити третю сторону без узгодження із Замовником.

XII. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

12.1 Замовник несе повну відповідальність за збереження своїх Мережевих реквізитів від третіх осіб.

12.2 Замовник несе повну відповідальність за поширення будь-яким способом за допомогою Послуги будь-яких матеріалів, передбачених п. 10.1 даних Правил згідно з чинним законодавством України.

12.3 Виконавець не несе відповідальності за збереження Мережевих реквізитів Замовника та не покриває фінансові збитки Замовника, завдані йому в результаті використання Мережевих реквізитів Замовника третіми особами.

12.4 Захист від несанкціонованого доступу третіх осіб до обладнання Замовника Виконавцем не гарантовано і забезпечується Замовником самостійно.

12.5 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за якість Послуги і не покриває будь-які збитки, в тому числі й упущену вигоду, у випадках:

 • пошкодження БЗ Замовника в Зоні відповідальності Замовника або обладнання Замовника, або невідповідності їх технічних характеристик вимогам Виконавця;
 • несанкціонованого втручання Замовника або третіх осіб у роботу телекомунікаційної мережі, які призвели до припинення надання Виконавцем Послуги;
 • проведення профілактичних або ремонтних робіт, що проводяться Виконавцем із завчасним попередженням Замовника;
 • припинення надання або погіршення якості Послуги, що сталося не з вини Виконавця.

12.6 Виконавець не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв’язку, що надаються іншими суб’єктами господарювання і розташовані за межами Зони його відповідальності.

12.7 Відповідальність Виконавця за доставку Послуги Замовнику обмежується Зоною відповідальності Виконавця в БЗ Замовника. Усі інші пристрої (Зона відповідальності Замовника в БЗ Замовника і належне йому обладнання) не входять до сфери відповідальності Виконавця.

12.8 Виконавець не контролює, не несе відповідальності і не покриває будь-які збитки, в тому числі й упущену вигоду, за якість товарів і послуг, зміст, повноту, точність та достовірність інформації, що передаються Замовником або доставляються Замовнику шляхом використання Послуги, за винятком власної інформації Виконавця.

12.9 Виконавець не несе відповідальності за якість функціонування сегментів мережі Інтернет.

12.10 Вся відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Замовник. Виконавець не дає Замовнику ніяких гарантій, явних або неявних (включаючи гарантії дотримання прав або придатності для конкретної мети) на будь-які товари, інформацію та послуги, які надаються або доступні в Інтернеті. Виконавець не несе відповідальності за будь-який збиток, який прямо чи опосередковано виник внаслідок такого використання Послуги або неможливості використання Послуги.

12.11 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за порушення роботи мережевого устаткування, які викликані будь-яким отриманим Замовником трафіком з мережі Інтернет (віруси, мережеві атаки та ін.).

12.12. Замовник, який встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов’язаний якнайскоріше повідомити про це Виконавця. Виконавець в цьому випадку має право тимчасово, до закінчення або ліквідації мережевої атаки, ввести обмеження на доступ до мережевих адрес Замовника для забезпечення безпеки всієї телекомунікаційної мережі і збереження часткової працездатності Послуги. Виконавець займається виявленням джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки телекомунікаційної мережі.

XІІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

13.1 Виконавець проводить загальні технічні та організаційні заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Замовника, передбачені чинним законодавством України. Доступ працівників Виконавця до такої інформації дозволяється виключно з метою технічного забезпечення Послуги або у випадках пред’явлення претензій з боку третіх осіб щодо умисних дій Замовника, спрямованих на заподіяння шкоди шляхом розповсюдження комп’ютерних вірусів, SPAM-а, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернет з метою шахрайства та ін.

13.2 Технічну можливість доступу до інформації мають тільки уповновноважені працівники Виконавця. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, призначеної Замовнику або виходить від нього.

13.3 З метою забезпечення захисту Замовника від поширюваних електронною поштою вірусів, Виконавець здійснює автоматичну перевірку всієї кореспонденції. що проходить через поштовий сервер, засобами сервера антивірусного захисту.

13.4 Виконавець здійснює загальноприйняті обмежувальні заходи із захисту від несанкціонованого використання обладнання Замовника шляхом фільтрації трафіку (TCP-порти 135-139, 445, UDP-порти 135-139 — для всіх Замовників, у всіх напрямках). Виконавець залишає за собою право на підставі документованих претензій змінювати політику безпеки і перелік фільтрованих портів без узгодження із Замовником.

13.5 Замовник зобов’язаний регулярно і своєчасно проводити профілактику комп’ютерних вірусів за допомогою антивірусних програм.

XІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1 Виконавець може вносити зміни (доповнення) до даних Правил.

14.2 Про зміни (доповнення), внесені Виконавцем в дані Правила, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника не менше ніж за 15 календарних днів до дати набрання чинності таких змін (доповнень) через сайт https://adamant.ua/.

14.3 Ознайомлення Замовника з даними Правилами є обов’язковою умовою укладення Договору з Виконавцем.